Přijímačky na SŠ

Matematika

Příprava na státní přijímací zkoušku

Lektoři:

Lucie Chytilová, Bohdana Vévodová

Český jazyk

Příprava na státní přijímací zkoušku

Lektor:

Markéta Guńková

Anglický jazyk

Příprava na školní přijímací zkoušku Gymnázia BMA

Lektor:

Spencer Steel

Přípravné kurzy z anglického jazyka budou probíhat ve třech termínech, český jazyk a matematika pouze ve dvou. Termíny budou upřesněny během září 2020. V každém kurzu si můžete vybrat jeden nebo více termínů, ale učivo je ve všech termínech totožné. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 10, maximální počet účastníků v kurzu není omezen.

CENÍK:

Matematika: 1000 Kč (2 vyučovací hodiny 1 x týdně, celkem 7 týdnů)

Český jazyk: 1000 Kč (2 vyučovací hodiny 1 x týdně, celkem 7 týdnů)

Anglický jazyk: 1000 Kč (2 vyučovací hodiny 1 x týdně, celkem 6 týdnů)


SLEVA při účasti na dvou a více kurzech v termínu:

  • Kombinace dvou předmětů v termínu: 1 900 Kč

  • Kombinace tří předmětů v termínu: 2 800 Kč