Přijímačky na SŠ

Matematika

Příprava na státní přijímací zkoušku

Český jazyk

Příprava na státní přijímací zkoušku

Anglický jazyk

Příprava na školní přijímací zkoušku Gymnázia BMA

Bližší informace k organizaci přípravných kurzů budou zveřejněny v listopadu 2019.