Certifikáty Cambridge

Zájemce o certifikát z anglického jazyka připravujeme na testy Cambridge. Je možné se přihlásit k přípravě na následující úrovně testů:


FCE (First Certificate in English) - odpovídá úrovni B2

Lektor: Barbora Pelešková

Středa 16:30 - 17:30

Tento kurz je systematicky zaměřen potřebám zkoušky FCE, věnujeme se všem oblastem jazykového projevu. Gramatická cvičení jsou doplňována texty k obohacení slovní zásoby, poslechová cvičení jsou doplňována konverzačními tématy. Věnujeme se také pravidlům a náležitostem písemného projevu (formální i neformální texty dle požadavků zkoušky). V závislosti na počtu zájemců bude tato výuka realizována buď jako individuální, nebo skupinový kurz.

Co jsou to jazykové úrovně?

Existuje 6 jazykových úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, dokumentem vytvořeným Radou Evropy. Dle tohoto členění označujeme také naše kurzy. Po absolvování kurzu schopnosti studentů odpovídají hodnotám jazykové úrovně uvedené u daného kurzu.