NAŠI LEKTOŘI

Mgr. Karla Gorná

Vystudovala jsem anglický jazyk a literaturu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V letech 2001 – 2011 jsem vyučovala anglický jazyk na základní a střední škole. Od roku 2012 se specializuji na výuku dospělých jako lektor kurzů pro veřejnost a individuální výuku. Na Gymnáziu BMA vyučuji kurzy od úplných začátečníků až po středně pokročilé. Kurzy navštěvují všechny věkové skupiny – od maminek na rodičovské dovolené až po důchodce. (Rychlost výuky odpovídá potřebám skupiny.)

Bc. Markéta Guńková

V roce 2017 jsem absolvovala Gymnázium BMA a nyní studuji český jazyk a filologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Momentálně pracuji jako editor a korektor projektu Národně-právního dědictví pro Akademii věd ČR.

Bc. Kateřina Kaňoková

Po maturitě na BMA jsem studovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2021 jsem se stala absolventkou bakalářského programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Nyní učím individuální lekce anglického jazyka pro děti.

Mgr. Denisa Kasíková

Jsem absolventkou magisterského studia na Ostravské univerzitě v oborech Španělský jazyk a literatura a Učitel odborných předmětů. Dále jsem rovněž na Ostravské univerzitě získala bakalářský titul v oboru Španělština ve sféře podnikání. V Portugalsku jsem absolvovala několik kurzů portugalštiny a ve Španělsku kurzy španělštiny. Ovládám také základy katalánštiny a jsem držitelkou diplomu z francouzštiny. Mám dlouhodobé zkušenosti s překladatelstvím i učitelstvím v několika jazykových školách. Nyní působím jako učitelka španělštiny na Gymnáziu BMA a dále jako tlumočnice, lektorka španělštiny a obchodní překladatelka.

Spencer Steel

Jsem Američan, narodil jsem se ve státě Iowa a většinu svého života jsem prožil mimo USA. Během svého středoškolského studia jsem strávil 5 let v Česku a v létě 2018 jsem dokončil studium na University of Northwestern in St. Paul v Minnesotě, kde jsem obdržel titul bakalář věd. Studoval jsem kineziologii, marketing a Bibli. V současné době žiji ve Frýdlantu nad Ostravicí se svou ženou a pracuji na Gymnáziu BMA.

Jenny Sykora

V Americe jsem vystudovala psychologii, knihovnictví, elektrotechniku a fyziku a čtyři roky jsem pracovala jako knihovnice. Poté jsem se stala učitelkou matematiky a fyziky v americké škole, která vzdělává širokou škálu studentů. V Praze jsem získala certifikát, jakožto kvalifikovaný lektor anglického jazyka. Nyní učím matematiku a fyziku na gymnáziu 1st International School of Ostrava. Mezi mé záliby patří četba, psaní povídek a český jazyk.

Mgr. Bohdana Vévodová

Vystudovala jsem učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Na Gymnáziu BMA učím již řadu let chemii a matematiku a vedu přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky.