Skupinové kurzy

„Hranice mého jazyka jsou hranice mého světa.“

— Ludwig Wittgenstein

Začátek 1. semestru je plánován v týdnu od 16. září 2019, ukončení proběhne v lednu 2020.

KURZY ANGLICKÉ GRAMATIKY V SÉRII NEW ENGLISH FILE

Program "Elementary" na úrovni A1

Elementary I.

Lektor: Tereza Penkalová (český lektor)

Čtvrtek 16:30 - 17:30

V tomto kurzu se seznámíte se základy angličtiny, pochopíte strukturu anglické věty. Z gramatiky si vysvětlíme užívání členů, zájmena, přivlastňování, sloveso být a přítomný čas prostý. Na konci kurzu se budete umět představit, povyprávět o své rodině, zájmech, každodenních činnostech, naučíte se počítat.

V kurzu používáme učebnici New English File, Elementary – Student´s Book (červená kniha). K procvičení doma Vám může posloužit Workbook with key (nepoužíváme v kurzu).

Elementary II.

Lektor: Karla Gorná (český lektor)

Úterý 19:00 - 20:30

Účastníci kurzu již znají sloveso „to be“, přítomný čas prostý. Nově se budeme věnovat dalším slovesům (can, like…) a vazbě there is/are. Hlavně se kurzisté naučí čas minulý.

V kurzu používáme učebnici – New English File, Elemetary – Student´s Book (červená kniha). K procvičení doma Vám může posloužit Workbook with key (nepoužíváme v kurzu).

Elementary III.

Lektor: Karla Gorná (český lektor)

Úterý 16:00 - 17:30

Účastníci kurzu již znají sloveso „to be“, přítomný čas prostý, minulý čas, slovesa like, can a vazbu there is/are. Nově se budeme věnovat vyjádření budoucnosti, přítomnému a minulému času průběhovému, stupňování přídavných jmen.

V kurzu používáme učebnici – New English File, Elemetary – Student´s Book (červená kniha). K procvičení doma Vám může posloužit Workbook with key (nepoužíváme v kurzu).

Program "Pre Intermediate" na úrovni A2

Pre Intermediate III.

Lektor: Karla Gorná (český lektor)

Pondělí 16:30 - 18:00 (rychlejší tempo výuky)

Úterý 17:30 - 19:00 (volnější tempo výuky)

Účastníci kurzu přicházejí se znalostí přítomných i minulých časů, vyjádření budoucnosti. Užití jednotlivých časů budeme stále procvičovat, podrobněji se budeme věnovat předpřítomnému času, modálním slovesům, vysvětlíme si stupňování přídavných jmen a podmínkové věty i předminulý čas.

V kurzu používáme učebnici – New English File, Pre-intermediate – Student´s Book (modrá kniha). K procvičení doma Vám může posloužit Workbook with key (nepoužíváme v kurzu).

Kurz probíhá ve dvou termínech, jedna skupina postupuje pohodovějším tempem.

Program "Intermediate" na úrovni B1

Intermediate II.

Lektor: Karla Gorná (český lektor)

Pondělí 18:00 - 19:30

Účastníci kurzu znají všechny časy – přítomné, minulé, předpřítomný, předminulý, vyjádření budoucnosti i modální slovesa. Užití jednotlivých časů budeme stále procvičovat, připomeneme kondicionály.

V kurzu používáme učebnici – New English File, Intermediate – Student´s Book (zelená kniha). K procvičení doma Vám může posloužit Workbook with key (nepoužíváme v kurzu).

KURZY ANGLICKÉ KONVERZACE

B1 - Konverzace s českým lektorem

Lektor: Barbora Pelešková

Středa 16:30 - 18:00

Description coming soon.

B2 - Konvezrace s rodilým mluvčím pro dospělé

Lektor: Spencer Steel

Úterý 17:00 - 18:30

Tento kurz bude zaměřen na objevování a diskuzi různých konverzačních témat přizpůsobených k stimulaci rozhovoru a zvýšení plynulosti a sebevědomí účastníků. Chceme dosáhnout dynamické a zdravé konverzace obsahující otázky a odpovědi, budeme se učit, jak konverzaci navazovat. Nebudeme se během tohoto kurzu zaměřovat na slovní zásobu či gramatiku. Kurz je vhodný nejen pro studenty SŠ.

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT KURZ?

Existuje 6 jazykových úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, dokumentem vytvořeným Radou Evropy. Dle tohoto členění označujeme také naše kurzy. Po absolvování kurzu schopnosti studentů odpovídají hodnotám jazykové úrovně uvedené u daného kurzu.