Angličtina pro děti

„Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.“

- John Locke

Play it

Kroužek angličtiny pro děti ve věku 5 - 7 let

Lektor: Tereza Penkalová

Pondělí 13:30 - 14:30

Kroužek je určen pro děti, které s angličtinou zatím nemají zkušenosti. Budeme postupně nabírat základní slovní zásobu a učit se ji používat v praxi. Výuka je zaměřena na komunikační schopnosti, děti se učí rozumět a jednoduše odpovídat. Veškeré aktivity probíhají formou hry nebo jiných zábavně edukativních činností.

Say it

Kroužek angličtiny pro děti ve věku 7 - 9 let

Lektor: Tereza Penkalová

Čtvrtek 14:30 - 15:30

Kroužek je určen dětem, které si již osvojily nejzákladnější slovní zásobu a umí pojmenovat věci kolem sebe. Zvládnou stručně odpovědět na základní otázky o sobě a chápou jednoduché pokyny. Společně budeme nabírat širší slovní zásobu a učit se skládat jednoduché věty v přítomném čase. Veškeré aktivity probíhají formou hry nebo jiných zábavně edukativních činností.

Tell it

Kroužek angličtiny pro děti ve věku 9 - 11 let

Lektor: Tereza Penkalová

Středa 14:30 - 15:30

Tento kurz je zaměřen na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností zábavnou formou her, kvízů a různých úkolů, kde je především kladen důraz na ústní projev. Okruhy slovní zásoby jsou zaměřeny na témata běžného každodenního života i světa kolem nás. (Rychlost výuky odpovídá potřebám skupiny). V kurzu používáme různé komunikační, vědomostní i společenské hry v anglickém jazyce, pracovní listy s úkoly a sešit na přehled slovní zásoby.

Shout it

Kroužek angličtiny pro děti ve věku 11 - 12 let

Lektor: Tereza Penkalová

Středa 15:30 - 16:30

V tomto kurzu prostřednictvím her, zábavnou formou, rozvíjíme především komunikační dovednosti a slovní zásobu, věnujeme se správnému osvojení gramatických prvků v každodenních situacích, okruhy slovní zásoby rozšiřujeme a využíváme především v ústním projevu. Výuka je přizpůsobena potřebám skupiny. V kurzu používáme různé komunikační, vědomostní i společenské hry v anglickém jazyce, pracovní listy s úkoly a sešit na přehled slovní zásoby a gramatiky.