Ceník

CENY SKUPINOVÝCH KURZŮ

Nabízíme první zkušební hodinu v každém kurzu, která Vám bude účtována, pouze pokud se rozhodnete kurz pravidelně navštěvovat.

Cena za kurz odpovídá jednomu semestru (15 nebo 17 týdnů).

Pro otevření skupinového kurzu v příslušném semestru je potřeba alespoň 5 přihlášených. Maximální počet osob v kurzu je 10.

Studenti pokračující z předešlého semestru mají slevu 100 Kč.


Děti: do 15 let (včetně)

Studenti: 16 - 19 let (včetně)

Dospělí: 20 let a více

* Kurz je nutno předplatit na celý semestr dopředu, za zameškané lekce peníze nevracíme.

CENY INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ

Ceny jsou uvedené vždy za 45 minutovou lekci, je však možné lekci prodloužit na 60 nebo 90 minut.

Počet a frekvence individuálních lekcí závisí na domluvě mezi žákem a lektorem.


Poznámka: Dostaví-li se na lekci pro 2 žáky pouze 1 žák, zaplatí plnou cenu za lekci pro 1 žáka. Dostaví-li se na lekci pro 3 žáky pouze 2 žáci nebo 1 žák, zaplatí plnou cenu za lekci pro 2 žáky nebo 1 žáka.


Děti: do 15 let (včetně)

Studenti: 16 - 19 let (včetně)

Dospělí: 20 let a více

VÝUKA S ČESKÝM LEKTOREM

(cena na osobu)

VÝUKA S RODILÝM MLUVČÍM

(cena na osobu)

CENY SKUPINOVÝCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ