PŘÍPRAVNÉ KURZY

V roce 2024 budeme pořádat přípravné kurzy, které deváťáky připraví na přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Bližší informace zde zveřejníme během listopadu 2023.