PŘÍPRAVNÉ KURZY

V roce 2023 budeme pořádat přípravné kurzy, které deváťáky připraví na přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Bližší informace zveřejníme během října 2022.